1249

TA’DÎL-İ ZEMÂN VE MEYL-İ ŞEMS CEDVELİ
GÜNEŞ 1986
Oh UNIVERSAL (GREENWICH) ZEMÂNI

NOT: Bu değerler 1986 + 4N (N=0, 1, 2, 3…) yılları içindir. 1987+ 4N için 6 sâat önceki, 1988 + 4N için Mar­ta kadar 12 sâat önceki Martdan itibaren 12 sâat sonraki, 1989 + 4N için 6 sâat sonraki değerler kul­lanılır. Meselâ 0 Ocak 1989 (31 Aralık 1988) için:

Meyl = – 23° 07′ – (-23° 07 – (-23° 03)) x 6 + 24 = – 23° 06′ olur.

Rub’ı dâire, ya’nî Üstürlâb âletini yaparak, güneşin irtifâ’ını ilk ölçen müslümân, İbrâhîm Fezârî Bağdâdîdir. (Zeyc-i Fezârî) ve (Amel-i bil-üsturlâb) ve (Kitâb-ül-mikyâs-iz-zevâl) ve diğer kitâbları çok kıymetlidir. 188 [m. 803] de vefât etmişdir. 426’da vefât eden Üsbu’ Gırnâtînin (Kilâb-iil-iisliirlâb) ı ve 801 [m. 1398] de Mısrda vefât eden Alî bin Osmân Bağdâdînin (Hidâyetül mübtedî) si çok kıymetlidir.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.