001 Giriş sayfası

 MEKTÛBÂT TERCEMESİ

 
 
ÜÇÜNCÜ BASKI
 
YAZAN Âriflerin ışığı, Velîlerin önderi, İslâmın bekçisi
ve Müslimânların Baştâcı
İMÂM-I RABBÂNÎ
AHMED-İ FÂRÛKÎ SERHENDÎ
 
 
 
Terceme eden
HÜSEYN HİLMİ IŞIK “Rahmetullahi aleyh” [1911-2001 Eyyûb-İstanbul]
 
BİRİNCİ CİLD
Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. 53 P.K.: 35 34083
Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93
http://www.hakikatkitabevi.com.tr e-mail:
Fâtih-İSTANBUL ŞUBAT-2007