415

  0123456  

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 5

ESHÂB-I

KİRÂM

“Eshâb-I kirâm ile Ehl-i beyt,
Birbirlerini severlerdi hep!”

AHMED FÂRÛK

Yetmişüçüncü BaskI

Hakikat Kitâbevi
Darüşşefaka Cad. No:53 P.K.: 35 34083 Fâtih-İSTANBUL
Tel: 0212 523 45 56-532 58 43 Fax: 0212 523 36 93
http://hakikatkitabevi.com.tr
e-mail: bilgi@hakikatkitabevi.com.tr
AĞUSTOS-2014

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.