240 201-Mektub

201
İKİYÜZBİRİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, Küçük Beğ Hisârîye yazılmışdır. Bir süâline cevâb ver­mekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdiği kullarına selâm olsun! Küçük Beğ Hisârî hazretleri soruyor ki, (Bir kimse, bütün bilgiler iki üç harfde yer­leşmişdir) diyor. Bu söze inanılır mı?

Cevâb: Böyle söyleyen kimsenin bunu işiterek veyâ kitâblardan okuya­rak söylediği anlaşılmakdadır. Çünki, önceki büyüklerden birkaçı böyle şey­ler söylemişdir. Hazret-i Emîr “kerremallahü teâlâ vecheh” de (Bütün bilgiler, Besmelenin (B) harfinde, hattâ bu harfin noktasında yerleşmişdir) buyurdu. Bunu size söyleyen kimse, böyle olduğunu biliyorum demek is­temiş ise, iki şey düşünülebilir:

1- Bütün bilgilerin iki-üç harfde yerleşdirildiklerini bana bildirdiler derse, bu harfleri bildiğini veyâ bilmediğini söylese de sözü doğru olabilir.

2- Bütün ilmleri, iki-üç harf içinde bana bildirdiler. Bu iki-üç harf için­de bütün ilmleri anlıyorum derse yalancıdır. Bu söze inanılmaz. Doğru yol­da olanlara ve Muhammed Mustafânın izinde gidenlere selâm olsun “aley­hi ve alâ âlihissalevâtü etemmühâ ve ekmelühâ”!