223 185-Mektub

 185

YÜZSEKSENBEŞİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, Mensûr-i Araba yazılmışdır. Kalbin selâmeti bildirilmekde­dir:

Allahü teâlâ sizi, Muhammed aleyhisselâmın islâmiyyeti yolunda bu­lundursun! Bütün kuvvetinizle, Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için, çalışmanızı nasîb eylesin! Bize ve size “kaddesallahü teâlâ esrârehü­mel’azîz” lâzım olan şey, kalbi, Allahdan başka şeylere düşkün olmakdan kurtarmakdır. Kalbin bu kurtuluşu da, Allahü teâlâdan başka, hiçbirşe­yi düşünmemekle olur. Bir insan, eğer bin sene yaşamış olsa, kalbinden hiç­birşey geçmez. Çünki kalb, Allahü teâlâdan başka her şeyi unutmuşdur. Fârisî mısra’ tercemesi:

İş budur. Bundan başka, herşey hiçdir!

Mevlânâ Fâzıl Serhendî, hizmetinizde bulunmakdadır. Babası Serhend­dedir. İhtiyâr hâlinde, oğlunu görmekle sevinmek istiyor. Buna kavuşabil­mesi için, bu fakîri aracı yapmakdadır. Emr, sizindir. Dahâ doğrusu, her­şey Allahü teâlânın emrindedir. Vesselâm.

Buna fânî dünyâ derler, durmayıp dâim döner,Âdemoğlu, bir fenerdir, nihâyet birgün söner.