385 269-Mektub

269
İKİYÜZALTMIŞDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, Mürtezâ hâna yazılmışdır. Din düşmanlarını aşağılamak, uy­durma putlarını yıkmak lâzım olduğu bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun seçdiği kullarına selâm olsun! Her­kesin bir isteği vardır. Bu fakîrin arzûsu, Allahü teâlânın düşmanlarına ve Onun sevgili Peygamberinin “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” düş­manlarına sertlik göstermek ve o alçakların alçaklıklarını açıklamakdır. On­ları ve tapındıkları şeyleri aşağılamakdır. Allahü teâlânın en çok beğendi­ği işin bu olduğunu iyi biliyorum. İşte bunun için, sizi de, tekrâr tekrâr, bu çok beğenilen işi yapmağa çağırıyorum. Bu işin, müslimânlığın en mühim vazîfelerinin birincisi olduğunu anlatmak istiyorum. Siz oraya gelince, oradaki islâm düşmanları rezîl oldu. [Dilleri tutuldu. Kalemleri yazmaz ol­du.] Önce, bunun şükrünü yapmak lâzımdır. Tapınmak için, müslimânla­ra karşı gösteriş yapmak için oraya yığın yığın gidiyorlardı. Allahü teâlâ­ya şükrler olsun ki, bizleri bu belâya düşmekden korudu. Bu büyük ni’me­te şükr etdikden sonra, bu alçakların aşağı, kötü yolda olduklarını yayma­ğa çalışmalıdır. Bunları ortadan kaldırmak için, açıkdan ve el altından, gü­cünüz yetdiği kadar çalışınız! Puta tapınan bu ahmakları elden geldiği ka­dar aşağılayınız! Şimdiye kadar olan gevşekliklerin zararı, böylece belki azaltılabilir ve o kusûrların keffâreti olur. Za’îf oldum ve havalar çok so­ğuk gidiyor. Yoksa, hemen huzûrunuza gelir, sizi bu işe teşvîk ederdim. O alçakların putuna tükürürdüm. Bu işimi, se’âdete kavuşmaklığım için ser­mâye yapardım. Dahâ ne yazayım? Vesselâm.