hukûk-ul ıbâd

 İnsanlara âit haklar. (Bkz. Kul Hakkı)
« Lügât'a Git