hukemâ

Din bilgilerini, fen bilgileri ile isbat eden mü’minler. (Bkz. Hakîm)

« Lügât'a Git