480

  012345  

Yâ Rahmân, yâ Rahîm, yâ afüvvü yâ Kerîm

(Hakîkat Kitâbevi)nin vazîfesi, dînimizi öğretmek ve vatanımızı sevdirmekdir. Bu vazîfeyi yaparken, bize yardım edenlerden, Allahü teâlâ, râzı olsun! Âmin.

—————

Muhterem okuyucumuz, Esselâmü aleyküm ve rahmetullah.

Bu kitâbdaki yazıları hepsini, islâm âlimlerinin kitâblarından aldık. Kendimiz birşey ilâve etmedik. Hem insanlara hizmet etmeği, hem de insanların se’âdeti için çalışan ve insan haklarını koruyanların takdîrlerini kazanmağı düşünerek, bu hayrlı işe başladık. Bütün dünyâya ün salmış olan, bu büyük âlimlerin yazılarını dikkat ile, düşünerek okuyunca, maddî ma’nevî fâideli bilgilere Kavuşacaksınız, inşâallahü teâlâ. Selâm ve sevgilerimizi sunarız. Allahü teâlâ, hepinize sıhhat ve âfiyet ve hayrlı ömürler ihsân etsin! Âmin.

“Ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i Muhammed. Allahümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil-âhıreti haseneten ve kınâ azâbennâr bi-rahmetike yâ Erhamerrâhimîn! Âmin.”

Hakîkat Kitâbevi

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.