140 93-Mektub

93
DOKSANÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, İskender Hân-i Lodîye yazılmışdır. Her ân Allahü teâlâyı zikr etmek lâzım olduğu bildirilmekdedir:

Beş vakt nemâzı cemâ’at ile kıldıkdan ve bunların sünnetlerini de kıldık­dan sonra, bütün vaktlerinde Allahü teâlâyı zikr etmek, hâtırlamak lâ­zımdır. Kalbde başka hiçbirşeye yer vermemelidir. Yirken, içerken, uyur­ken, gelirken, giderken hep zikr yapmalıdır. Zikrin nasıl yapılacağını öğren­miş idiniz. Öğrendiğiniz gibi yapınız! Zikr yapmakda gevşeklik duyarsanız, kalbinizin niçin dağıldığını araşdırınız! Bundan sonra, kalbi toparlamağa ça­lışınız! Boyun bükerek ve ağlayarak, kalbdeki karartının gitmesi için, Al­lahü teâlâya yalvarınız. Şeyhi, ya’nî zikr etmesini size öğreten kimseyi, araya koyunuz! Her güçlüğü, her sıkıntıyı gideren, ancak Allahü teâlâdır.