036 20-Mektub

20

YİRMİNCİ MEKTÛB
Bu mektûb, yine yüksek mürşidine gönderilmişdir. Bir kaç dileğini bil­dirmekdedir:

Yüksek kapınız hizmetcilerinin en aşağısı sunar ki, Habîb-i Serhendînin vâlidesi ile zevcesinin ve ismleri ayrıca yazılı olan kimselerin Beyt-ül-mâl­dan haklarının alınabilmesi için, yüksek kapınız hademelerini bir kaç mek­tûbla üzmüşdüm. Bunların hakları olan eşyâ, eğer Dehliye gelmiş ise, ken­dilerine verilmesi için Mevlânâ Alîye emr buyurunuz. Bunlardan bir kaçı ve­kîl göndermişdir. Bir kaçı da, kendileri gelmişdir. Eğer bunların hakkı Deh­liye getirilmemiş ise, kendileri hayâtdadır ve iş başındadırlar. Kendilerine düşen hisselerin tashîhini diliyorlar. Sözü dahâ uzatmamız saygısızlık olur.