haydar

Arslan. Hazret-i Ali’nin lakablarından biri.

Hayber’in fethinde bulunup büyük kahramanlıklar gösteren hazret-i Ali, yahûdîlerin meşhûr pehlivanı Merhab ile karşılaştı. Merhab kendini medheden sözler söyledikten sonra hazet-i Ali; “Ben oyum ki, anam bana Haydar adını takmıştır. Ben ormanların heybetli görünüşlü arslanı gibiyimdir. Seni bir hamlede yere serecek er kişiyimdir” diye şiirler söyleyerek Merhab’ın karşısına dikildi. Bu şiir Merhab’a o gece kendisini bir arslanın parçaladığı şeklindeki rüyâsını hatırlattı. Haydar, indirdiği bir kılıç darbesiyle Merhab’ın başını ikiye böldü. (İbn-i Hişâm)
Hüdâyî n’oldu bu kadar peygamber,
Ebû Bekr, Ömer, Osman ve Haydar,
Hani Habîbullah Sıddîk-i Ekber,
Bunda gelen gider bir can eğlenmez.
(Azîz Mahmûd Hüdâyî)
« Lügât'a Git