ABDÜRREZZAK KÂŞÎ

Tesavvuf ve fıkh âlimidir. Tefsîr, Füsûs şerhı ve kıymetli eserleri vardır. 730 da vefât etdi.

« Lügât'a Git