ABDÜLLAH BİN EBÎ EVFÂ

“radıyallahü anh”: Eshâb-ı kirâmdan, Kûfe şehrinde, en son vefât eden budur. 86 [m. 705] senesinde vefât etdi. 441.

« Lügât'a Git