294 235-Mektub

 235

İKİYÜZOTUZBEŞİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Abdülgafûr-i Semerkandî, Hâci bey Firketi ve hâce Muhammed Eşref Kâbilîye yazılmışdır. Bu yolun büyüklerini sevmek, dünyâ ve âhıret se’âdetinin sermâyesi olduğu bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun. Onun sevgili Peygamberine ve Âline ve Es­hâbının hepsine salât ve selâm olsun! Bizi sevenler, iyi biliniz ki, arka ar­kaya gelen kıymetli mektûblarınız, sevginizin çokluğunu, bir ân önce ka­vuşmak istediğinizi bildirdiği için, bizleri çok sevindirdi. Allahü teâlâ, bu yolun büyüklerine olan muhabbetinizi artdırsın. Bu sevgiyi, dünyâ ve âhı­ret se’âdetinin sermâyesi biliniz! Bu sevginizin artması için, Allahü teâlâ­ya düâ ediniz! Bu sevgi, insanın islâmiyyete uymasını kolaylaşdırır. Bâtı­nın cem’ıyyeti ya’nî, kalbin her ân Allahü teâlâ ile olması, bu sevgi ile el­de edilir. Eğer dünyânın bütün sıkıntılarını ve zulmetlerini, lekelerini kal­be doldursalar, bu sevgi bulunursa, hiç üzülmemelidir. Ümmîdli olmalıdır. Eğer kalbe dağlar gibi çok hâller ve nûrlar yağdırsalar, fekat bu sevgi kıl kadar azalsa, bunları harâblık, felâket bilmelidir ve istidrâc olduğunu an­lamalıdır. Buna sıkı yapışıp sonra, işinize bakınız! Kıymetli ömrü lüzûm­suz şeylerle boş yere geçirmeyiniz! Fârisî beyt tercemesi:

Sana söyliyeceğim hep budur: Çocuksun, yol ise korkuludur!

Size ve doğru yolda gidenlere ve Muhammed aleyhisselâmın yolunda bu­lunanlara selâm olsun!