243 205-Mektub

205
İKİYÜZBEŞİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, hâce Muhammed Eşref-i Kâbilîye yazılmışdır. İşin başı, islâmiyyetin sâhibine uymak olduğu bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ sizi, Muhammed Mustafâya tam uymakla şereflendirsin “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”! Çünki, bütün işlerin başı ve Sıddîk­ların birinci istekleri budur. Bundan başkası, boş vehmler ve bozuk hayâl­lerdir. Allahü teâlâ, bizi ve sizi bunlardan korusun! Doğru yolda olanlara ve Muhammed Mustafânın izinde gidenlere selâm olsun “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmâtü dâimen”!

Kişi noksanını bilmek gibi irfân olmaz!