222 183-Mektub

183
YÜZSEKSENÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Ma’sûm-i Kâbilîye yazılmışdır. Nasîhat vermekdedir:

Allahü teâlâ, Muhammed Mustafânın “aleyhisselâm” nûrlu yolunda ilerlemek nasîb etsin! Büsbütün kendine bağlasın! Çeşidli bağlılıkların ve dağınık düşüncelerin kaplaması, kalbinizin büyüklere olan bağlılığını gev­şetmez sanıyorum. Siz yine, düşüncelerinizin dağılmasını önlemeğe çalışı­nız! Böylece kalbe sirâyet etmelerini önlemiş olursunuz. Matlûba kavuş­mağı durduramasınlar. Dünyânın ve dünyâda olanların, ne kıymetleri var­dır ki, insan bunları ele geçirmek için, kıymetli ömrünü tüketmiş olsun! Hâ­linizi bildiriniz. Gaflet uykusu, ne zemâna kadar sürecek? Fârisî beyt ter­cemesi:

Ey İnsan! Evin, tarlan, bak sana zindân olmuş!

ardında koşdukların hep, sana düşman olmuş!

Ölmeden önce, âhırete yarayan birşey yaparsan, ne güzel! Yoksa işin ha­râbdır! Kalbini temizliyecek şeylerin kıymetini bilmeli. Bunları yapmağı en­gelleyenlerin düşmân olduğunu anlamalıdır. Fârisî beyt tercemesi:

Allah sevgisinden başka, her ne güzelse,

zehrdir cânına billâh, şeker de olsa!

Resûlün vazîfesi, ancak haber vermekdir. Vesselâm!