221 182-Mektub

182

YÜZSEKSENİKİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, molla Sâlih-i Külâbîye yazılmışdır. Vesveselerden şikâyet eden Sahâbîye karşı buyurulan hadîs-i şerîf açıklanmakdadır:

Birkaç kişi oturmuşduk. Vesvese ve kuruntu üzerinde konuşuluyordu. Bu arada, bir hadîs-i şerîf okundu. Eshâb-ı kirâmdan birkaçı, kötü düşünceler­den, vesveselerden şikâyet etmişdi. Resûl “aleyhisselâm” bunlara, (Bu ves­veseler, îmânın olgun olmasındandır) buyurmuşdu. Bu hadîs-i şerîfin ma’nâ­sını düşünürken, hâtırıma şöyle geldi: Îmânın olgun olması, yakînin çok ol­masındandır. Yakînin çok olması da, çok yakın olanlardadır. Kalb ve üstün­deki latîfeler, Allahü teâlâya ne kadar çok yakın olurlarsa, îmân ve yakîn de çok olur. Bedene bağlılık da, o kadar az olur. Bu zemân, bedene vesve­seler çok gelir. Uygun olmıyan vesveseler hâsıl olur. Görülüyor ki, kötü ves­veselerin gelmesine sebeb îmânın kâmil olmasıdır. Nihâyetde olanlarda, uy­gunsuz vesveseler ne kadar çok olursa, îmânlarının o kadar çok olgun oldu­ğunu gösterir. Çünki îmân kâmil olunca, latîfelerin en latîfleri, bedenden o kadar çok sıyrılır. Sıyrıldıkca, bağları gevşedikce, beden boşalır. Bulan­mağa, kararmağa başlar. Böylece kötü düşünceler, vesveseler artar. Başlan­gıçda ve yolda olanlar, böyle değildir. Bunların vesveseleri zararlıdır, zehr­dir. Kalb, rûh hastalıklarını artdırır. Bunu iyi anlamak lâzımdır. Bu bilgiler, bu fakîrin ince bilgilerindendir. Allahü teâlâ, doğru yolda olanlara ve Mu­hammed aleyhisselâmın izinde gidenlere selâmet versin!

Gel kardeşim, inkâr etme, kıl insâf! Kıymetli ömrünü eyleme isrâf!

Kalbini nefsin arzûsundan koru, Dışın gibi için dahî olsun sâf!