046 28-Mektub

 28

YİRMİSEKİZİNCİ MEKTÛB
 
Bu mektûb, yine Hâce Ammeke yazılmışdır. Hâlinin yüksekliğini bildir­mekdedir. Fekat bu yazıdan, hâlinin alçaldığı ve uzaklaşmış olduğu anla­şılmakdadır:

Lütf ederek bu dostunuza gönderdiğiniz merhametli mektûb gelerek biz­leri sevindirdi. Okuyarak şereflendik. Hürriyyete kavuşanların, kelepçe­de olanları hâtırlaması ne büyük ni’metdir. Kavuşanların, ayrı kalanların dertlerine ortak olması, çok sevindirici birşeydir. Ayrı kalan bu zevallı, ken­dini kavuşmağa lâyık bulmadığı için, uzak bir köşeye çekildi. Yaklaşmak­dan kaçarak, uzaklarda soluğu aldı. Kavuşmakdan vaz geçip ayrılığa kat­landı. Hürriyyeti seçmekde zindân hayâtını gördüğü için, seve seve zindân hayâtını seçdi. Fârisî beyt tercemesi:  

Sultân birşey beklerse köleden,

Kanâ’at kalksın artık ortadan.

Bozuk yazılarla ve saçma işâretlerle başınızı ağrıtmıyayım. Allahü teâ­lâ, bizi ve sizi Peygamberlerin efendisinin yolunda bulundursun “aleyhi ve alâ âlihi minessalevâti efdalühâ ve minettehıyyâti ekmelühâ”!