299 241-Mektub

241
İKİYÜZKIRKBİRİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, mevlânâ Muhammed Sâlihe yazılmışdır. Dostlardan çoğu­nun ilerledikleri bildirilmekdedir:

Allahü teâlâya hamd olsun! Onun sevgili Peygamberine salât ve selâm olsun! Kıymetli kardeşim! Hamd olsun, hepimiz iyiyiz. Mevlânâ Muham­med Sıddîk “kuddise sirruh” bugünlerde, Vilâyet-i hâssa-i Muhammediy­ye ile şereflendi. İsmin parçalarını geçerek bütününe kavuşdu. Bununla be­râber, gözü dahâ yukarılardadır. Oradan çok şeyler edindi. Geri dönmesi umulur. Allahü teâlâ, dilediğini rahmetine kavuşdurmakdadır. Kendi hâl­lerinizi ve tarîkate girmiş olan ve girmekde olan kardeşlerin hâllerini ya­zınız! Birkaç günü orada doğru yolda geçiriniz! Vesselâm.