264 218-Mektub

218

İKİYÜZONSEKİZİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, Molla Dâvüde yazılmışdır. Pîrin hakkını gözetmeği bildir­mekdedir:

Kıymetli kardeşim Mevlânâ Dâvüdün mubârek mektûbu geldi. Bizleri sevindirdi. Hak teâlâ, zâhirinizi ve bâtınınızı, râzı olduğu şeyleri yapmak­la süslesin. Sevgili Peygamberi ve Onun yüksek Âli hurmetine düâmızı ka­bûl buyursun “aleyhi ve aleyhimüssalâtü vesselâm”! Kalbin çeşidli şeyle­re dağılması yüzünden, kalb için aldığınız dersi yapmakda ve büyüklerin yo­lunda ilerlemekde gevşeklik olmamalıdır. Bir karartı ve bulanıklık olursa, Allahü teâlâya yalvararak, boynunuzu bükerek, Ona sığınarak bundan kurtulmağa çalışınız. Bundan kurtulmanın ikinci ilâcı, bu ni’mete kavuşma­nıza sebeb olana, sizi bu yolda yetişdirene tâm bağlanmanızdır. Bu büyük ni’mete kavuşduran zâtın haklarını, edeblerini gözetmeğe çok çalışınız. Onun rızâsını kazanmağı, Allahü teâlânın rızâsını kazanmağa vesîle bili­niz. Kurtuluş yolu ancak budur. Vesselâm.

Kamış boşum dedi, şekerlendi, Ağaç yükseldi, baltayı yedi.