181 139-Mektub

139
YÜZOTUZDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, Ca’fer beğ Tehânîye yazılmışdır. Ehlullaha dil uzatan say­gısızları, söz ile, yazı ile kötülemek câiz olduğu bildirilmekdedir:

Okşayıcı mektûbunuzu okumakla şereflendik. Allahü teâlâ size selâmet versin! Fakîrlerin hâlini araşdırıyorsunuz. Yakınlığı, uzaklığı hep bir tutu­yorsunuz. Saygılı kardeşim! Kureyş kâfirleri uğursuzluklarının, aşağılıkla­rının, taşkınlıklarının artdığı zemânda, müslimânları çekişdirici, kötüleyi­ci şeyler uydururlardı. Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm” İslâm şâ’irlerinden birkaçına kâfirleri kötülemelerini emr buyurdu. O şâ’irlerden biri, Resûlullahın “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâmü vettehıy­ye” önünde minbere çıkdı. Herkese karşı kâfirleri kötüleyen şi’rleri oku­du. O Server “aleyhissalâtü vesselâm”, (Bu, kâfirlerin kötülüğünü açığa vur­dukça, Rûhul-Kuds bununla berâberdir) buyurdu. İnsanların kötülemesi, incitmesi, aşkın ni’metlerindendir. Yâ Rabbî! Peygamberlerin efendisi hurmetine “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhimüssalevâtü vetteslîmât” bizleri on­lardan eyle! Âmîn.