170 124-Mektub

 124

YÜZYİRMİDÖRDÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, yine molla Tâhir-i Bedahşîye yazılmışdır. Yolluk bulun­ması, haccın vücûbünün şartıdır. Yol parası olmadan hacca gitmek, başka vazîfeler yanında vakt gayb etmek olduğu bildirilmekdedir:

Kardeşim hâce Muhammed Tâhir-i Bedahşînin kıymetli mektûbu gel­di. Allahü teâlâya hamd ve şükr olsun ki, fakîrleri sevmekde ve bağlanmak­da gevşeklik olmamış. Ayrılık günlerinin uzaması buna yol açmamış. Bu hâ­liniz büyük se’âdetin alâmetidir. Bizi seven kardeşim! Gitmeğe karâr ver­diniz ve izn istediniz. Ayrılırken, belki biz de yolda size kavuşuruz demiş­dik. Bunu çok istedik. Fekat, istihâreler uygun olmadı. Bu yolculuğumu­zun câiz olacağı anlaşılmadı. Bunun için, vaz geçdik. Dahâ önce sizin git­meniz de uygun görülmemişdi. Fekat, çok istediğiniz düşünülerek, açıkca men’ edilmedi. Yola çıkmak için, yolluk parası bulunması şartdır. Buna gü­cü olmayanın hacca gitmesi, boş yere vakt geçirmek olur. [Haccın vücûb şartlarından biri, yol parasına mâlik olmakdır. Yol parası olmıyana hacca gitmek farz olmaz. Hacca giderse, nâfile hac yapmış olur. Ömreye gitmek de, zâten farz ve vâcib değildir. Ya’nî nâfile ibâdetdir. Nâfile ibâdeti yap­mak, bir farzın terkine veyâ bir harâm işlemeğe sebeb olursa, ibâdet olmak­dan çıkar. Günâh işlemek olur. 29. cu mektûba bakınız!] Dahâ lüzûmlu işi bırakıp da, farz olmayan işi yapmak uygun olmaz. Bunları size birkaç mektûbda bildirmişdim. Elinize gelip gelmedikleri bilinmiyor. Bizim sözü­müz, bu kadardır. Ötesini siz bilirsiniz. Vesselâm. [İkiyüzellinci (250) mek­tûbun sonunda da, hac üzerinde bilgi vardır.]