168 121-Mektub

121
YÜZYİRMİBİRİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Mîr Muhammed Nu’mâna yazılmışdır “kaddesallahü sirrehül’azîz”. Bu yolun yedi adım olduğu ve sevilenlerden birkaçının al­tıncı adıma erişdikleri bildirilmekdedir:

Mîr hazretleri! Bol düâlarımızı okuyunuz! Çok zemândan beri hâlleri­nizi bildirmediniz. Buradaki fakîrlerden de bir haber almadınız. Allahü te­âlâya hamd ve şükr ederiz ki, bu fakîrlerin hâli çok iyidir. Kısaca, bunlar­dan az birşey bildireceğim. Bizleri seven kardeşim! Bu yolun hepsi, yedi adımdır. Sevdiklerimizden bir kısmı, işi altıncı adıma ulaşdırdı. Beşinci, dör­düncü basamaklarda olanlar da vardır. Üçüncü basamakda olanlar, talebe­ye ders vermekdedirler. Dahâ ilerdekilerin nasıl olduklarını artık anlayı­nız! Yüksekleri özlemek lâzımdır. Aşağı ve az şeylerle doymamalıdır. Da­hâ çok yazmağa vaktimiz olmadı.