133 83-Mektub

83
SEKSENÜÇÜNCÜ MEKTÛB

Bu mektûb, Behâdır Hâna yazılmışdır. Zâhiri ve bâtını toparlamakla be­râber, islâmiyyetin zâhirine ve hakîkatine yapışmağı bildirmekdedir:

Hak teâlâ, dağınık şeylere olan bağlılıklardan kurtarsın. Mukaddes olan kendisine tâm bağlanmakla şereflendirsin. Bu düâmızı Peygamberle­rin efendisi hürmetine kabûl buyursun “aleyhi ve alâ âlihi ve aleyhim mi­nessalevâti efdalühâ ve minetteslîmâti ekmelühâ”! Fârisî beyt tercemesi:

Herne ki güzeldir, Allah sevgisinden başka,

Hepsi câna zehrdir, şeker gibi de olsa!

İnsanın zâhirini, parlak olan islâmiyyetin zâhiri ile süslemesi ve bâtını­nı da hep Hak teâlâ ile bulundurması, çok güç bir işdir. Acabâ hangi tâli’li bir kimseyi bu iki ni’metle şereflendirirler? Bugün, bu iki ni’mete birlik­de kavuşmak, hattâ yalnız islâmiyyetin zâhirine uymak elegeçmez bir ha­zîne gibi olmuşdur. Kibrît-i ahmerden, [ya’nî demire sürtünce altına çevi­receği sanılan maddeden] dahâ kıymetlidir. Hak teâlâ, sonsuz olan merha­meti ile, geçmişlerin ve geleceklerin en üstününe uymakla zâhirimizi ve bâ­tınımızı şereflendirsin “aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”!

Sevdiklerimin ayrılığından rûhum kan ağlıyor.

Onların firâkından, kemiklerimin ilikleri yanıyor.