120 75-Mektub

75
YETMİŞBEŞİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, yine Mirzâ Bedî’uz-zemâna “rahmetullahi aleyh” yazıl­mışdır. Mahlûkların en üstününe uymağı, önce i’tikâdı düzeltmeği, sonra fıkh bilgilerini öğrenmeği bildirmekdedir:

Allahü teâlâ, size selâmet ve âfiyet versin! Dünyâ ve âhıret se’âdetle­rine kavuşmak için, dünyâ ve âhıretin efendisine “aleyhi ve alâ âlihissale­vâtü vetteslîmâtü etemmühâ ve ekmelühâ” uymak lâzımdır. Ona uymak için, Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiklerine uygun olarak, önce i’tikâdı dü­zeltmek lâzımdır. Bundan sonra, o büyüklerin Kur’ân-ı kerîmden ve ha-dîs-i şerîflerden anlayıp bildirdikleri halâl, harâm, farz, vâcib, sünnet, mendûb, mubâh ve müştebeh [şübheli] bilgilerini öğrenmek ve bütün iş­lerini bunlara uygun olarak yapmak lâzımdır. Bu iki i’tikâd ve amel kanad­ları elde edildikden sonra, eğer ezelde mes’ûd olmuş ise, mukaddes âle­me uçmak nasîb olur. Bu iki kanat olmadan yükselmek olamaz. Bu alçak dünyâ, arkasından koşmağa değmez. Bunun, malının, mevkı’inin değeri yokdur ki özenilsin. Değerli, kıymetli şeyleri aramalıdır. Allahü teâlâ, herşeyi bir sebeble yaratdığı, gönderdiği için, kendisine kavuşduran sebe­bi, o vesîleyi Ondan istemelidir. Fârisî mısra’ tercemesi:

İş budur, bundan başkası hiçdir.

Bu fakîrlere “rahmetullahi aleyhim ecma’în” yakınlık göstererek yardım istiyorsunuz. Size müjdeler olsun! Sağlam olarak ve kazanarak geri döner­siniz. Fekat, bir şartı gözetmek lâzımdır. O da, kalbi yalnız bir yere bağlamak­dır. Kalbi birkaç yere bağlamak, insanı harâb eder. (Bir yerde olan, her ye­re kavuşur. Heryere dağılan hiçbir yer bulamaz) sözü meşhûrdur. Allahü te­âlâ, Muhammed aleyhisselâmın nûrlu caddesinde bulundursun. Doğru yol­da olanlara ve Muhammed aleyhisselâmın izinde bulunanlara selâm olsun!