091 55-Mektub

 55

ELLİBEŞİNCİ MEKTÛB

Bu mektûb, seyyid şeyh Abdülvehhâb-i Buhârîye “rahmetullahi teâlâ aleyh” yazılmışdır. Muhabbet bildirilmekdedir:

Çok zemândan beri, huzûrunuzda bulunanlara karşı kalbimde bir mu­habbet hâsıl olmuşdur. Dahâ önce aramızda bulunan bağlılıkdan başka olan bu sevgi, bizleri uzakdan düânız ile meşgûl etmekdedir. Âlemlerin efendi­si ve her varlığın övündüğü, sevgili Peygamberimiz “aleyhi ve alâ âlihissa­levâtü vetteslîmâtü vettehıyyât” (Bir kimse din kardeşini severse, bu sev­gisini ona bildirsin!) buyurdu. Fakîr de “rahmetullahi teâlâ aleyh” sevgi­mi bildirmenin iyi ve uygun olduğunu gördüm. Resûlullaha “aleyhissalâ­tü vesselâm” yakın olanlara karşı bu sevginin hâsıl olması, kıyâmetde kur­tulmak ümmîdimizi artdırdı. Allahü teâlâ, sizleri hep sevmemizi nasîb ey­lesin. İnsanların efendisi hurmetine düâmızı kabûl buyursun “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm!”

Ne bahtiyâr, ol kişi kim,

okuduğu, Kur’ân ola!

Ezân, ikâmet duyunca,

gönlü dolu, îmân ola!