085 49-Mektub

49
KIRKDOKUZUNCU MEKTÛB

Bu mektûb, yine nakîb seyyid şeyh Ferîde yazılmışdır. Zâhiri, islâmiy­yetin emrlerini yapmakla süslemek ve bâtını, Allahü teâlâdan başka şey­lere bağlamamak lâzım geldiği bildirilmekdedir:

Allahü teâlâ, sizi, bilinen ni’metlere ve bilinmeyen se’âdetlere kavuşdur­sun! Bilinen ni’metler, zâhirin ya’nî bedenin, ahkâm-ı islâmiyyeyi yap­makla süslenmesidir “alâ sâhibihessalâtü vesselâmü vettehıyye”. Görün­meyen, ma’nevî se’âdet de, bâtının ya’nî kalbin ve rûhun, Allahü teâlâdan başka şeylere bağlanmakdan kurtulmasıdır. Acabâ hangi seçilmiş kimse­yi bu iki ni’metle şereflendirirler?

Rabbigfir verham ente erhamürrâhimîn teveffenî müslimen ve elhık­nî bissâlihîn.