036 19-Mektub

19
ONDOKUZUNCU MEKTÛB
 
Bu mektûb, yine yüksek mürşidine yazılmışdır. Birkaç ihtiyâc sâhibinin gönderildiği bildirilmekdedir:

Yüksek kapınız hizmetçilerinin en aşağısı sunar ki, askerden bir kimse geldi. Dehli ve Serhend fakîrlerinin geçen sonbehâr mevsimi için olan haklarının yüksek kapınız hizmetcilerinden hakkı olanlar araşdırılarak, on­lara da dağıtılması için size gönderildiğini bildirdi. Bunun için saygısızlık yaparak yazıyorum. Şeyh Ebül Hasen adına bin dirhem gönderilmesi. Kendisi ilm sâhibidir. Ve Hâfız Şâh Hüseyn adına da bin dirhem gönderil­mesi lâzımdır. Şâh Hüseyn, Şeyh Nevvâb vakfının vekîllerindendir. Bun­ların ikisi de hayâtdadır ve işleri başındadır. Kendilerinin hakları olduğun­da şübhe yokdur. Vekîllerini gönderdiler. Askerin söylediği doğru ise, iki­sinin hakkını buna vermek uygun olur. Kendileri Serhenddedirler.