a’mâl-i şer’iyye

İslâm dîninde yapılması emredilen ibâdetler ve işler. (Bkz. Amel)

« Lügât'a Git