hudûd

Miktârı, dinde kesin ve açıkça bildirilmiş cezâlar. (Bkz. Had)

« Lügât'a Git