hâtime

Bir şeyin son durumu. (Bkz. Hüsnü Hâtime ve Sû’i Hâtime)

« Lügât'a Git