haseneyn

 Peygamber efendimizin mübârek iki torunu hazret-i Hasen ve hazret-i Hüseyn.

Allah’ım ben bu ikisini (Haseneyni) seviyorum, sen de sev. Onları sevmeyeni sen de sevme.(Hadîs-i şerîf-Müsned-i Ahmed ibni Hanbel)
Bir gün Resûlullah’ın yanına gitmiştim. Haseneyn önünde oynuyorlardı. Yâ Resûlallah!Bunları çok mu seviyorsun?” dedim. “Nasıl sevmem? Bunlar benim dünyâda öpüp kokladığım iki Reyhânımdır” buyurdu.(Ebû Eyyûb-i Ensârî)
« Lügât'a Git