593

Y = metre olarak yükseklikdir.

(Fadl-ı dâir sâati), H, her yerde, aşağıdaki düstûr ile bulunur ki, aranılan vakt ile nısf-ün-nehâr arasındaki zemândır. Ezânî imsâk vakti: [12 + zuhr – H – (1 ÷ 3) = Sâat] ve işâ vakti: [H – (12 -zuhr)] Sâat olur. Ziyâ te’sîri ile işliyen Privileg hesâb makinesinde, H:

h sin – φ sin x δ sin= ÷ φ cos ÷ δ cos = arc cos ÷ 15 = ⟶₀,,,

h = irtifâ’, φ = arz, δ = meyl,

h irtifâ’ı, geceleri ve φ ile δ da cenûb nısf kürede (-) olacakdır.

Nemâz vaktleri de, Casio hesâb makinesi ile, şu şeklde müşterek sâat olarak bulunur:

H + S – T = ÷ 15 + 12 – E + N = INV ₀,,,

S = sâat başı tûl, T = tûl, E = ta’dîl, N = temkin,

H, S, T değerleri derece; E, N değerleri sâat olarak alınacakdır.

H ve N öğleden önce ( -), öğleden sonra ( + ) dır.

Temkin müddeti N, arz derecesi 44 dereceden aşağı ve en yüksek yeri 500 metreden az olan yerler için, aşağıdaki düğmeler ile sâat olarak bulunur. Ya’nî, âletin levhasında görülen 0 sâat ile dakîka ve sâniye rakamları temkin olur:

0,03 x Y√ + 1.05 = sin ÷ φ cos ÷ δ cos x 3,82 = INV ₀,,,

Pil ile işliyen CASIO fx 3600 P hesâb makinesinde H Fadl-ı dâiri bulmak için, makine, tertîb edildikden sonra, P1 irtifâ’ RUN meyl RUN arz RUN düğmelerine basılır. Meselâ, meyl 21°. 47′. 43.5″ ise, meyl için, 21 ₀,,, 47 ₀,,, 43,5 ₀,,, düğmelerine basılır. Makinenin levhasında hakîkî sâat görülür. Mikdârlar (-) ise sonra ± düğmelerine de basılır. Makineyi tertîb etmek için, MODE ⓪ P1 ENT sin x ENT Kin 1 sin x ENT Kin 3 sin = ÷ Kout 1 cos ÷ Kout 3 cos = INV cos ÷ 15 = INV ₀,,, MODE ⊡ düğmelerine basılır.

Sesli Okuma
DEVAMBİTİR
(1/5) Okuma ayarları →

(2/5) Kitap ve sayfa numarası seçimi

(3/5) Bölümler arasında dinamik geçiş

(4/5) Önceki veya sonraki bölüm ve sayfalar
(5/5) Sesli okuma ve yazı takibi
15 saniye geri alabilme.